ЛАБОРАТОРІЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Науково-дослідного  інституту  інтелектуальної  власності
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї    А К А Д Е М І І    П Р А В О В И Х    Н А У К    У К Р А Ї Н И

                                                                                                                                                      


З 2018 року Лабораторія представляє НДІ інтелектуальної власності
в Європейській мережі підприємств і при підписанні меморандуму, може стати вашим діловим партнером

 

      
Українським винахідникам і новаторам
надана можливість виходу з їх пропозиціями на європейські простори
для пошуку ділових партнерів та зовнішнього фінансування

     Європейська мережа підприємств Enterprise Europe Network (EEN) - найбільша в світі мережа для підтримки МСП є ключовим інструментом стратегії ЄС, спрямованої на стимулювання зростання інноваційного бізнесу і створення нових робочих місць.

                                         Пріоритет EEN:

1) інтернаціоналізація МСП - пошук партнерів в 65 країнах світу;
2) комерціалізація інновацій - трансфер технологій, пошук інвестора / партнера за кордоном для виведення на ринок нової технологічної продукції або послуг, захист прав інтелектуальної власності.

  Європейська мережа почала роботу в лютому 2008 року підрозділом DG GROW Європейської Комісії (колишня назва мережі - "Підприємство і Промисловість" ENTR. Співфінансування за програмами ЄС COSME - заохочення конкурентоспроможності та інновацій Європейських МСП і HORIZON 2020. Загальне фінансування більше 180 мільйонів Євро.

  Клієнтами EEN є близько 2500000 підприємств з країн Європи, Азії та Америки.

   Робота з EEN відбувається через національні офіси - консорціуми, яких на сьогодні існує понад 600. Роботу мережі забезпечують більше 3000 експертів.

          Консорціум EEN-Україна був створений в 2011 році. Створення цього консорціуму стало результатом цілеспрямованої роботи групи експертів з країн ЄС та залучених експертів з України в проекті ЄС "Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, а також трансфер технологій у бізнес в Україні" (Innoenterprise). Як залучений експерт від української сторони, в групі експертів працював завідувач лабораторії комерціалізації та  трансферу технологій Зубарєв Олександр Миколайович.

Члени консорціуму EEN - Ukraine станом на початок 2018 року:

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
2. Інститут фізики Національної Академії Наук України
3. Торгово-промислова палата України
4. Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та розвитку»
5. ТОВ «Нова міжнародна Корпорація» (м.Київ)

6.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - наш діловий партнер
7. Міністерство закордонних справ України
8. ГО «Споживач» (м. Дніпро)

     Всі послуги членів консорціуму є безкоштовними. У разі вимоги необгрунтованої оплати можна звертатися зі скаргою до Європейського виконавчого агентства по МСП.  

     Основні послуги EEN

   Міжнародне партнерство, яке включає: партнерську базу даних, брокерські події (більше 2000 на рік) і цільові зустрічі компаній;
   Консультації з ведення бізнесу за кордоном: консультації по законодавству і стандартам ЄС, маркетингову розвідку, експертизу;
   Інноваційні послуги: доступ до фінансування, інноваційний менеджмент, трансфер технологій.

В мережи EEN 

• більше 600 організацій підтримки бізнесу;
• більш 2 500 000 організацій-учасників;
• більше 6 000 технологічних профілів;
• більше 10 000 бізнес профілів;
• понад 100 великих заходів і 18 000 b2b зустрічей на рік.  

   Пропозиції та запити в мережі - дивитися >>>    

В інтересах науки та бізнесу

  Якщо ви винахідник, новатор або підприємець з України, то наша взаємодія - може стати для вас ефективним інструментом для отримання доступу до інформації та до послуг Enterprise Europe Network (EEN).
  
  Офіційні партнерські відносини з EEN, дають можливість в повній мірі використовувати потенціал найбільш розвинених глобальних мереж трансферу технологій з метою комерціалізації науково-технічних розробок, і зокрема, створених в Україні.
  Якщо у вас є кінцеві продукти, послуги або технології, і впевненість в тому, що вони могли б конкурувати і бути цікавими на зарубіжному ринку, ви можете звернутися до нас з проханням розмістити відповідну інформацію в системі EEN, щоб знайти бізнес- і технологічних партнерів або сприяти продажу/купівлі новацій.

  Тепер, у вас є можливість ознайомитися з необхідними інформаційними матеріалами та направити нам заповнену вами спеціальну форму, або одну, або декілька.
  УВАГА: Матеріали повинні бути виконані англійською мовою. Методичні матеріали для формування заповнення форм - теж надані, відповідно, на англійській мові. Буде потрібно з ними уважно ознайомитися, розібратися, заповнити типові форми з урахуванням рекомендацій та направити на нашу адресу поштою з підписами уповноважених осіб, завірених "мокрими" печатками організації, від якої виходить інформація.

  Інформація повинна відповідати вимогам EEN. Такий чинний порядок.

  Треба знати, як заповнювати типові інформаційні блоки, щоб вони були ефективними і привабливими для потенційних партнерів. Ви можете і самі це зробити.

   Дивитися/завантажити англійською мовою те, що треба для роботи через мережу EEN:

   За форматом 2017 року (з прикладами заповнення):

Форма структури профілю бізнес пропозиції
Форма структури профілю бізнес запиту
Форма структури профілю технологічного пропозиції
Форма структури технологічного запиту
Форма структури запиту на R&D
   
Рекомендації щодо заповнення профілів (у відеоформаті, українською мовою)
Заповнення запиту про науково-дослідну співпрацю (у відеоформаті, українською мовою)

* При підписанні Меморандуму про взаємодію, надається доступ до додаткових матеріалів:

Оформлення технологічних і бізнес пропозицій в мережі EEN (Додаткові рекомендації українською мовою щодо заповнення профілів)
• Розширені рекомендації для партнерів по роботі в мережі EEN (en)

   Ви можете завантажувати форми і пробувати працювати самі. Але для більш ефективної та спокійної роботи, пропонуємо обговорити можливі форми вашої співпраці з фахівцями та експертами НДІ інтелектуальної власності.  

<< повернутися на головну     ^на гору^

 
 

Контакти для взаємодії

ОЦРТ   ICTI

Заведувач лабораторії Олександр Миколайович Зубарєв
www.ukrsmb.info

E-mail: innovations[at]ukrsmb.info

Адреса та контактна інформація:

вул. Казимира Малевича (Боженко), 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, НДІІВ (для УРВН), МСП, 03150, Україна
тел. +38 097 354-23-70, +38 095 594-68-13, факс +38 044 200-08-76


 

партнери