www.usin.ukrsmb.info

ЛАБОРАТОРІЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власност
і
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї   А К А Д Е М І Ї   П Р А В О В И Х   Н А У К   У К Р А Ї Н
И


www.ndiiv.org.ua

Експерти-консультанти лабораторії


Петро Семенович Смертенко


Олег Олександрович Заложенков


Володимир Іванович Карась


Олена Олексіївна Тверезенко

 • Юрист, патентний повірений, медіатор, консультант - практикуючий

 • Завідуюча сектором використання та передачі прав інтелектуальної власності (ІВ) НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (з 2007 р)

 • Викладач дисципліни "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" в Інституті інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" (з 2007 р)

 • Консультант з питань договірного права:

  • представництво інтересів замовника під час переговорів, що проводяться з метою укладання, зміни або припинення договорів, у т.ч. з питань комерціалізації ІВ
  • науково-правова експертиза договорів, проведення спеціальних досліджень з питань ІВ
  • розробка цивільно-правових договорів та внесення змін до них
  • забезпечення реєстрації договорів у сфері ІВ

 


Іван Вікторович Остроумов


Кияшко Олена Євгеніївна

 • Оцінювач майнових прав інтелектуальної власності

 • Патентний повірений України

 • Незалежний судовий експерт по спеціальності 13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності»

 • Член ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки»

 • Досвід роботи в сфері економіки інтелектуальної власності з 1998 року


Ольховіков Олег Володимирович

 • Кандидат економічних наук 

 • Генеральний директор ТОВ «Центр експертиз і технологій»

 • Президент Екологічної палати України

 


повернутися на головну

на гору сторінки

USMB-ПРОЕКТ


С О Ю З
НАУКИ и СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


 © 2016=2019