www.usin.ukrsmb.info

ЛАБОРАТОРІЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власност
і
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї   А К А Д Е М І Ї   П Р А В О В И Х   Н А У К   У К Р А Ї Н
И


www.ndiiv.org.ua

"В теории нет никакой разницы 
 между теорией и практикой. 
 На практике есть." 
                     
Yogi Bear

"В теорії немає ніякої різниці
 між теорією та практикою.
 На практиці є."
                 Yogi Bear
"In theory there is no difference
 between theory and  practice.
 But in practice, there is."

                    
Yogi Bear

   На підставі письмової угоди з некомерційною американською організацією з 20-річним досвідом роботи, в 2017 році - для практичної взаємодії, за підтримки Лабораторії, на базі Офісів управління інтелектуальною власністю Національних університетів України, заплановано створення регіональних представництв Всеукраїнської громадської організації "Українська Рада винахідників і новаторів" з контактними пунктами Центру економічного і екологічного партнерства (Нью Йорк, США).
   
Контактні пункти будуть створюватися, з метою організації фінансування  з США українських інноваційних проектів, на додаток до вже діючих в Україні європейських програм «Горизонт 2020» і «Косме», з урахуванням практичного досвіду роботи керівника Лабораторії по створенню в Україні представництв по лінії Консорціуму «EEN Україна»
- >>> .


 


За спільною ініціативою


Всеукраїнської громадської організації "Українська рада винахідників і новаторів"
та Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної Академії Правових Наук України

створено
"Лабораторію комерціалізації та трансферу технологій"
з елементами державно-приватного партнерства.

Президія Національної академії правових наук України затвердила зміни структури НДІІВ і створення лабораторії Постановою Президії № 91/9 від 22 червня 2015 року

В основі ініціативи створення
«Лабораторії комерціалізації та трансферу технологій»:
      

 • Цикл послідовних дистанційних тренінгів із серії Досвід США для застосування в Україні: «Міжнародна практика підготовки технологій до комерціалізації на зовнішній ринок», розроблений на замовлення та за участю Всеукраїнської громадської організації «Українська рада винахідників і новаторів» (демо-версія - ru) - >>>дивитися ...

 • Наукова розробка "Регламент Системи трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 34844 від 07.09.2010 р.)
   

 • Рекомендації проекту, викладені в однойменній книзі "Гармонізація та синхронізація європейських і українських інноваційних програм", Київ, Видавець ТОВ «Сінта Захід», 2011 (стор. 48-51, 2.3. "Про необхідність гармонізації та синхронізації в Україні культури знань та законодавчого поля в області інноваційного развитку для отримання ефекту системності"), всю книгу -  дивитися/скачати...
   

 • Досвід Міжнародного салону винаходів і нових технологій "Новий час", який проводився щорічно з 2005 по 2013 роки в м. Севастополь, практика якого, разом зі знаннями експертів інституту, також є фундаментом створеної Лабораторії комерціалізації та трансферу технологій - >>> 
   

 • Практичний тренінг написання проектів для різних конкурсів програми "Горизонт 2020"

 

      
         
Послуги лабораторії та інституту - >>>дивитися/скачати...

          Експерти-консультанти лабораторії
 


Чи своєчасно це під час кризи?

             У Китаї, в цій країні давньої мудрості,
                 слово "криза" пишеться двома ієрогліфами:

危机

    А якщо розділити ці ієрогліфи і застосувати окремо, то:

  危 - означає: небезпека, загроза
  - означає: можливість, шанс 

  так говорив Джон Кеннеді - 35-й президент США (1961-1963)
                                                                                                                                      

           Виходить, що американці, цю китайську мудрість багато років тому почали застосовувати в своїх інтересах, навіть раніше авторів мудрості, китайців.

В Україні є обидві складові з вищевказаних.
Пора братися за роботу?
Використовуйте шанс! Але не забувайте про обережність ...

 


Контакти для взаємодії


Олександр Миколайович Зубарєв

Президент Всеукраїнської громадської організації
"Українська рада винахідників і новаторів",

 завідувач лабораторії комерціалізації та трансферу технологій НДІІВ

www.zubarev.ukrsmb.info

E-mail:  innovations[at]ukrsmb.info

Адреса: вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, НДІІВ, МСП, 03680, Україна (для УРВН)
тел. +38 097 354-23-70, +38 095 594-68-13

на гору сторінки
 

USMB-ПРОЕКТ


С О Ю З
НАУКИ та БИЗНЕСУ


Постфактум

22 - 24 листопада 2016 в Міжнародному виставковому центрі
  (м.Київ) вперше відбулося
ВИСТАВКА-ФОРУМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

"INNOVATION MARKET" 2016

Захід спеціально проводився одночасно
з XV Міжнародним промисловим форумом - 2016
- щоб сприятиме розвитку взаємодії між наукою та бізнесом

Організацією робіт з підготовки інноваційного форуму займався
Міжнародний Виставковий Центр (МВЦ)
,

Функції Ключового менеджеру з організації і розвитку виставки-форуму
"Innovation Market" в МВЦ в 2016 р., від ініціативної групи виконував -
Зубарєв О.М.
завідувач
Лабораторії комерціалізації і трансферу технологій
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,

Голова Всеукраїнської громадської організації
"Українська Рада винахідників і новаторів"

© 2015-2017

 

>>> X-HOST - надійний хостинг-партнер наших проектів з 2008 року