www.usin.ukrsmb.info

ЛАБОРАТОРІЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власност
і
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї   А К А Д Е М І Ї   П Р А В О В И Х   Н А У К   У К Р А Ї Н
И

НОВА РЕДАКЦІЯ САЙТУ ПРАЦЮЄ В ТЕСТОВОМУ РЕЖИМІ - >>> перейти...


www.ndiiv.org.ua

"В теории нет никакой разницы 
 между теорией и практикой. 
 На практике есть." 
                     
Yogi Bear

"В теорії немає ніякої різниці
 між теорією та практикою.
 На практиці є."
                 Yogi Bear
"In theory there is no difference
 between theory and  practice.
 But in practice, there is."

                    
Yogi Bear


25 квітня 2018 р. за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
прийнято рішення про відкриття в Україні  

Центрів підтримки технологій та інновацій ВОІВ (Technology and Innovation Support Center),
 які входитиме у національну та міжнародну мережу центрів TISC.

Щоб отримати таку можливість необхідно пройти навчання та отримати сертифікат - >>>
 

   З 2018 року
Лабораторія представляє НДІ інтелектуальної власності в Європейській мережі підприємств

Enterprise Europe Network
 

 


За спільною ініціативою


Всеукраїнської громадської організації "Українська рада винахідників і новаторів"
та Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної Академії Правових Наук України

створено
"Лабораторію комерціалізації та трансферу технологій"
з елементами державно-приватного партнерства.

Президія Національної академії правових наук України затвердила зміни структури НДІІВ і створення лабораторії Постановою Президії № 91/9 від 22 червня 2015 року

В основі ініціативи створення
«Лабораторії комерціалізації та трансферу технологій»:
      

 • Цикл послідовних дистанційних тренінгів: «Міжнародна практика підготовки технологій до комерціалізації на зовнішній ринок», розроблений на замовлення та за участю Всеукраїнської громадської організації «Українська рада винахідників і новаторів» (є повна та демо-версія - ru).

 • Наукова розробка "Регламент Системи трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 34844 від 07.09.2010 р.)
   

 • Рекомендації проекту, викладені в однойменній книзі "Гармонізація та синхронізація європейських і українських інноваційних програм", Київ, Видавець ТОВ «Сінта Захід», 2011 (стор. 48-51, 2.3. "Про необхідність гармонізації та синхронізації в Україні культури знань та законодавчого поля в області інноваційного развитку для отримання ефекту системності"), всю книгу -  дивитися/скачати...
   

 • Досвід Міжнародного салону винаходів і нових технологій "Новий час", який проводився щорічно з 2005 по 2013 роки в м. Севастополь, практика якого, разом зі знаннями експертів інституту, також є фундаментом створеної Лабораторії комерціалізації та трансферу технологій - >>> 
   

       "Комерціалізація - це процес трансформації результатів НДДКР, що зберігають свою ринкову актуальність і затребуваність, в продукти і послуги на ринку з метою отримання доходу від їх продажу, ліцензування або самостійного використання. При цьому процес комерціалізації передбачає пошук, оцінку (експертизу) і відбір новацій для фінансування, залучення коштів, юридичне закріплення прав на майбутню інтелектуальну власність (новацію), впровадження новації у виробництво, а також подальшу модифікацію і супровід інтелектуального продукту." (УДЕУ)

      
         
Послуги лабораторії та інституту - >>>дивитися/скачати...

          Експерти-консультанти лабораторії
 

 Це може бути корисним в питаннях комерціалізацїї та трансферу технологій

       Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки України МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові твори, постановки на бухгалтерський облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення конфіденційності відомостей, пов’язаних договорами на виконання НДР та НДДКР. 

       Рекомендації для можливості широкого доступу розміщени на сайті державної наукової установи Український інститут науково-техничної експертизи та інформації

щодо розподілу майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт 
 
щодо постановки на бухгалтерський облік та оподаткування об’єктів права інтелектуальної власності 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо забезпечення конфіденційності відомостей, пов’язаних з договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт


Чи своєчасно це під час кризи?

             У Китаї, в цій країні давньої мудрості,
                 слово "криза" пишеться двома ієрогліфами:

危机

    А якщо розділити ці ієрогліфи і застосувати окремо, то:

  危 - означає: небезпека, загроза
  - означає: можливість, шанс 

  так говорив Джон Кеннеді - 35-й президент США (1961-1963)
                                                                                                                                      

           Виходить, що американці, цю китайську мудрість багато років тому почали застосовувати в своїх інтересах, навіть раніше авторів мудрості, китайців.

В Україні є обидві складові з вищевказаних.
Пора братися за роботу?
Використовуйте шанс! Але не забувайте про обережність ...


Корисні посилання для малого і середнього бізнесу
 

 • Про цінність інтелектуальної власності для бізнесу - інформацію від Всесвітньої організації інтелектуальної власності (російською мовою) - >>> скачати...


Контакти для взаємодії


Олександр Миколайович Зубарєв

Президент Всеукраїнської громадської організації
"Українська рада винахідників і новаторів",

 завідувач лабораторії комерціалізації та трансферу технологій НДІІВ

www.zubarev.ukrsmb.info

E-mail:  innovations[at]ukrsmb.info

Адреса: вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, НДІІВ, МСП, 03680, Україна (для УРВН)
тел. +38 097 354-23-70, +38 095 594-68-13

на гору сторінки
 

USMB-ПРОЕКТ


С О Ю З
НАУКИ та БІЗНЕСУ


 

© 2015-2019

 

>>> X-HOST - надійний хостинг-партнер наших проектів з 2008 року